Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 3. 2023, 3:09:50

Svátek

Dnes je 21.3.2023

Svátek má Radek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
  • Světový den poezie
  • Mezinárodní den zdravého spánku
  • Mezinárodní den loutkového divadla
  • Světový den Downova syndromu

Zítra má svátek Leona

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den vody
  • Mezinárodní den invalidů

Anketa

Krčma Na koupáku nabízí dva druhy piva. Které máte raději?

Celkem hlasů:
30
Hlasování začalo:
17. 7. 2022
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 3. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Zobrazit více ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:115
TÝDEN:801
CELKEM:1718584

Mobilní průvodce

     Mobilní turistický průvodce

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Beseda se zpracovatelem nového územního plánu obce Šebetov

Typ: ostatní
Ve středu 22. března 2023 od 17 hodin v kinosálu.

Obec Šebetov zahájila v loňském roce přípravné práce na pořízení nového digitálního územního plánu. Pro seznámení s problematikou tvorby tohoto dokumentu a především pro zodpovězení mnoha dotazů vlastníků nemovitostí v obci si Vás dovoluji pozvat na besedu se zpracovatelem územního plánu obce Šebetov do našeho kinosálu ve středu 22. března v 17 hodin.


 

 Co je územní plán?

Územní plán je dokument důležitý pro rozvoj obce. Skládá se z mapové a textové části. Zjednodušeně se dá říct, že je to (v dobrém slova smyslu) kompromis, na němž se shodnou všichni, kdo mají v příslušném území nějaké zájmy.

V první řadě jsou to vlastníci nemovitostí. Dále jsou to správci inženýrských sítí, ochránci přírody, různá ministerstva (dopravy, obrany, životního prostředí…) a ostatní úřady. Souhrnně jsou tyto subjekty nazývány dotčenými orgány státní správy neboli DOSS. V územním plánu je řešeno několik důležitých okruhů problémů:

1 – Koncepce rozvoje území obce

            Co a kde by se mělo stavět. Za základ se většinou použije původní územní plán. Jednotlivé návrhové plochy se posoudí co do aktuálnosti a vhodnosti. Případně se doplní návrhovými plochami novými.

2 – Ochrana hodnot v řešeném území

            Jsou to památkově chráněné objekty, hodnotné lokality z hlediska ochrany přírody apod. V Šebetově se jedná zejména o zámek s parkem, kapli sv. Anny a další čtyři objekty.  Tyto hodnoty je třeba nejdřív definovat a pak se můžeme zabývat otázkou jejich ochrany – tj. zachování pro budoucí generace.

3 – Uspořádání krajiny

            Sem spadá především návrh územních systémů ekologické stability, což jsou zelené pásy v krajině umožňující migraci živočichů. Většinou se řeší také rozčlenění plošně předimenzovaných lánů na menší plochy, obnova původních polních cest, vodní režim v krajině, problémy s přívalovými vodami apod. Uspořádání krajiny je podrobně řešeno v Komplexních pozemkových úpravách odkud budou jednotlivé navržené prvky (polní cesty, biocentra, biokoridory, interakční prvky, záchytné příkopy atd…) do územního plánu převzaty.

4 – Koncepce veřejné infrastruktury

            To znamená, jak budou stávající i nové plochy pro zástavbu dopravně obslouženy, jak budou odkanalizovány, plynofikovány apod.

5 – Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

            Územní plán obsahuje seznam tzv. VPS a VPO, což jsou stavby pro veřejně prospěšné služby, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a stavby a opatření pro ochranu životního prostředí.  Důležité je, že práva vlastníků pozemků potřebných pro realizaci těchto staveb je možno omezit.

Má Šebetov územní plán?

Ano, Šebetov má územní plán ze srpna 1998. Za těch 25 let se několikrát změnily předpisy upravující obsah a podobu územně plánovací dokumentace. Nejvýznamnější z nich byl Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho novela z října 2020. Z důvodu zastaralosti tohoto územního plánu a vzhledem k tomu, že byly v K.Ú. Šebetov zpracovány Komplexní pozemkové úpravy a je zde zcela nová katastrální mapa po obnově operátu, rozhodlo se zastupitelstvo obce pořídit územní plán nový.

Kdo územní plán tvoří?

Na tvorbě územního plánu se podílejí zejména tyto tři subjekty: 

            1 – Projektant

            Autorizovaný architekt – urbanista fyzicky územní plán tvořící ve spolupráci s pořizovatelem a zástupci obce.

            2 – Pořizovatel

            Úředník organizující a usměrňující tvorbu územního plánu (zejména projednání a vyhodnocení připomínek a námitek k rozpracovanému územnímu plánu) tak, aby byla v souladu se všemi aktuálními předpisy a nařízeními. Pro Šebetov je pořizovatelem Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování.

            3 – Zástupci obce

            Většinou starosta nebo i tzv. určený zastupitel předávající projektantovi požadavky obce a občanů na řešení územního plánu.  V průběhu zpracování projektant rozpracovaný územní plán se zástupci obce několikrát konzultuje.

Jak se územní plán tvoří?

Územní plán se tvoří v několika fázích.

1 – Zadání územního plánu

            Jedná se o textový dokument, v němž jsou definovány a formulovány záležitosti, které by měly být územním plánem řešeny a podchyceny. Jsou zde, kromě jiného, uvedeny i náměty občanů a představitelů obce. Toto zadání pořizovatel projedná s výše zmíněnými DOSS a potom zadání o jejich případné požadavky doplní. Poté je zadání schváleno zastupitelstvem. Zadání územního plánu má Šebetov zpracováno z listopadu 2021.

2 – Návrh územního plánu pro společné jednání

            Na základě schváleného zadání projektant zpracuje návrh územního plánu, který je poté projednán v tzv. společném jednání, kdy se k územnímu plánu opět vyjadřují DOSS. Velmi důležité je v této fázi vyjádření krajského úřadu.

3 – Návrh územního plánu pro veřejné projednání

            Návrh územního plánu je na základě výsledků společného jednání projektantem upraven a doplněn. Poté je pořizovatelem svoláno tzv. veřejné projednání, kde se k návrhu územního plánu vyjadřuje veřejnost.

4 – Čistopis územního plánu

            Závěrečná fáze, kdy je územní plán projektantem naposledy upraven dle výsledků veřejného projednání.

Z výše uvedeného je patrné, že tvorba územního plánu je složitý proces, během něhož se počáteční podoba návrhu územního plánu může výrazně změnit.

Pokud máte zájem dozvědět se o územním plánu více, popřípadě pokud máte k dané problematice jakékoliv dotazy, jste srdečně zváni na besedu se zpracovatelem územního plánu Šebetov Ing. arch. Ivo Motlem. Tato beseda se uskuteční v místním kině ve středu 22. března 2023. Začátek v 17 hodin.


Vytvořeno: 15. 3. 2023
Poslední aktualizace: 15. 3. 2023 13:54
Autor: Správce Webu