Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu

Číslo jednací: SEB 427/2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

 

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Šebetov, prostor mimo platnou DKM po KPÚ, obce Šebetov.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Šebetov, prostor mimo platnou DKM po KPÚ, obce Šebetov dnem 14. 7. 2020.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený katastrální operát.

Ing. Zdeněk Jelínek, ředitel odboru, v. r.

Ředitel katastrálního pracoviště

otisk úředního razítka

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne:

Oznámení sňato dne:

Datum sejmutí: 17. 8. 2020 Zodpovídá: Naděžda Veselá