Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Malá Haná

Dokument zde ke stažení

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Svazku obcí Malá Haná, Náves 168, 679 38 Cetkovice, IČ: 70972818
V souladu s novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené povinně zveřejňované dokumenty naleznete na internetových stránkách Svazku obcí Malá Haná v sekci úřední deska.
Odkaz na úřední desku:
http://www.malahana.cz/uredni-deska-mikroregionu-mala-hana/
V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle svazku na Obecním úřadu Cetkovice v úředních hodinách: pondělí a středa 8-12 a 14-17 hod.
Seznam zveřejněných dokumentů:
Název dokumentu
schváleno
vyvěšeno
Rozpočtové opatření č.1/2020
9.3.2020
6.4.2020
Rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2020
16.12.2019
9.1.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná 2021-2024
16.12.2019
9.1.2020
Závěrečný účet Svazku obcí Malá Haná za rok 2018 včetně příloh + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Malá Haná za rok 2018
27.5.2019
6.6.2019
Cetkovice 6.4.2020
Ing.Zdeněk Toul v.r.
předseda svazku
Datum sejmutí: 20. 7. 2020 Zodpovídá: Správce Webu