Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu

Dokument zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška Obce Šebetov
č. 1/2020
o nočním klidu

 

Zastupitelstvo Obce Šebetov se na svém zasedání dne 20. července 2020 usnesením č. 5/4 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Vymezení nočního klidu

 1. Noční klid je časový úsek, kdy je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, a to zejména do té míry, aby se uvnitř prostor určených k přenocování osob, jako například rodinné domy, byty, ubytovací a rekreační objekty, neprojevovaly tyto hlučné projevy nad míru ostatních zdrojů hluku ve stejné době a na stejném místě obvyklých, které tato vyhláška neupravuje (jako je např. hluk způsobený provozem na veřejných komunikacích, železnici nebo povětrnostními vlivy).
 2. Osoby provozující provozovny, které jsou možným zdrojem hluku v době nočního klidu, jako jsou hostinská zařízení, zábavní podniky a podobné provozovny, musí v době nočního klidu zajistit jejich provoz tak, aby provoz a vše co s ním souvisí, nenarušoval noční klid.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 1. Noční klid je doba od 22. hodiny do 6. hodiny nebo doba stanovená touto závaznou vyhláškou.
 2. Na místech konání níže uvedených kulturních a společenských akcí se doba nočního klidu stanovuje následovně:
 • červenec
 • v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020, country večer v rámci Anenské pouti, doba nočního klidu od 2. do 6. hodiny dne 25. 7. 2020, místo konání – areál v Kapouňatech, Krčma na koupáku
 • v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020, předpouťová zábava v rámci Anenské pouti, doba nočního klidu od 3. hodiny do 6 hodiny dne 25.7.2020, místo konání zámecký park Šebetov
 • v noci z 25. 7. 2020 na 26. 7. 2020, pouťová zábava v rámci Anenské pouti, doba nočního klidu od 3. do 6. hodiny dne 26. 7. 2020, místo konání – zámecký park Šebetov
 • srpen
 • v noci z 21. 8. 2020 na 22. 8. 2020, letní kino, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 22. 8. 2020, místo konání – zámecký park Šebetov
 • v noci z 22. 8. 2020 na 23. 8. 2020, letní kino, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 23. 8. 2020, místo konání – zámecký park Šebetov
 1. Pro noc z 31. prosince běžného kalendářního roku na 1. ledna následujícího roku se doba nočního klidu stanovuje od 2. do 6. hodiny dne 1. ledna.

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.

 

   Zdeněk Čížek v.r.                               Leoš Dosedla v.r.

         starosta                                          místostarosta

 

Vyvěšeno:  21.7.2020

Sejmuto:  

 

Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 21.7.2020

Sejmuto:    

 

Datum sejmutí: 6. 8. 2020 Zodpovídá: Správce Webu