Šebetov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

kronikaKroniky obce

 

Části kronik se otevírají v novém okně v souboru PDF, doba jejich načtení je závislá na rychlosti Vašeho připojení k internetu. Některé soubory jsou velmi obsáhlé, načtení může trvat delší dobu.

 

Rok 1976

Kronika 1976

Část I.

 • Úvod - rok 1976
 • Místní národní výbor 1976 - zpráva o činnosti
 • Zdravotní středisko
 • Ústav sociální péče
 • Společný zemědělský podnik
 • Závazky MŠ k XV. sjezdu KSČ
 • Středomoravské dřevařské závody v Šebetově
 • Obec Světlá
 • Nemovité památky, movité památky
 • Výzdoba zámku

 

Část II.

 • Šebetovské noviny leden - prosinec 1976
 • Zemětřesení v ČSSR
 • Májové oslavy
 • Novinové výstřižky

 

Část III.

 • Relace k volbám 1976
 • Volební vyhláška
 • Seznam voličů - částečně anonymizováno

 

Část IV.

 • Jak se změnila naše obec - investice v letech
 • Předvolební schůze
 • Přihláška kandidátů NF k registraci, zápis o registraci
 • Volební program MVNF
 • Novinové výstřižky, propagace k volbám
 • Hlasovací lístky

 

Část V.

 • Ustavující plenární zasedání MNV
 • Diskuzní příspěvek /báseň/ Rudolfa Wilhelma
 • Novinové výstřižky
 • Zpráva revizní komise Sokola Šebetov, usnesení
 • ČČK - pozvánka a zpráva
 • Plán práce plenárního zasedání MNV na I. pololetí
 • Plán zájezdů Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu Blansko
 • Zpráva Dohlížecího výboru
 • Báseň o blanenském rohlíku
 • Plnění plánu v místních prodejnách

 

Část VI.

 • Zpráva SČSP
 • Pozvánka na besedu s důchodci a zhodnocení
 • Zpráva SZP
 • Historie šebetovského kina, spolek pro založení kina
 • Vysvětlivka nápisů na soše sv. Jana Nepomuckého
 • Měna v době vyvázání z robot, ukázka cen
 • Železná kráva /železné peníze/
 • Zpráva o legionářích na boskovickém okrese
 • Oznámení o dražebním prodeji panství
 • Soupis panství šebetovského z 12. října 1825
 • Od c.k. moravské vyprošťovací zřízené komise
 • Zajímavé údaje o šebetovském zámku
 • Novinový výstřižek, fotokopie listiny
 • Odpověď na dotaz na rod Strachwitzů

 

Část VII.

 • Dějiny obce za dob protektorátu
 • Historické založení osad boskovska
 • Z historie Šebetova
 • Status klubu pracujících při MNV
 • Prohlášení a protokol k záměru vystavění místní dráhy
 • Dokumenty k roku 1906
 • Obecní účty za rok 1907, 1920
 • Rozpočet roku 1895
 • Sdělení k místní dani roku 1898
 • Obecní rozpočet 1908